Súťaž „Hnúšťanský akord“ je vedomostnou previerkou žiakov I. stupňa ZUŠ s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky.

Vyhodnotenie celoslovenského a medzinárodného kola vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete HN Hnúšťanský akord 2016/2017

notaXIX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. - 21. marca 2017 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul MuMudr. a Cenu prof. Juraja Hatríka, ktoré sa v priebehu existencie tejto ojedinelej vedomostnej súťaže stalo neodmysliteľnou súčasťou Hnúšťanského akordu. Autori prof. Juraj Hatrík a PaedDr. Eva Čunderíková, PhD. tento rok pozornosť žiakov zamerali na prelúdiá J. S. Bacha, ku ktorým prof. J. Hatrík vytvoril Graffitti. Absolvovalo ho 6 družstiev. Titul MuMudr. získali družstvá zo ZUŠ Poprad (A, B), Vrbenského Bratislava (B) Sabinov (C), Sereď (C) a ZUŠ J. Haydna Galanta (B). Cenu prof. Juraja Hatríka získalo družstvo zo ZUŠ Sereď (C), ZUŠ J. Haydna Galanta (B) a ZUŠ Poprad (A).

TV stream z Hnúšťanskeho akordu

Priamy prenos z Hnúšťanskeho akordu

Celoslovenské a medzinárodné kolo Hnúšťanského akordu klope na dvere

Necelé tri týždne nás delia od zavŕšenia XIX. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ Hnúšťanský akord a my už dnes vieme, ktorí účastníci zo 16-tich základných umeleckých škôl celého Slovenska i susedných Čiech sa v nedeľu, 19. marca 2017, začnú schádzať.

Stránky

Odoberať Hnúšťanský akord RSS