Súťaž „Hnúšťanský akord“ je vedomostnou previerkou žiakov I. stupňa ZUŠ s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky.

Hlavné ceny XVIII. ročníka Hnúšťanského akordu – Ceny Prof. Jána Valacha si odviezli žiaci Žilinského, Trnavského a Košického kraja.

V pondelok ráno, 21. marca 2016 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 141 zúčastnených privítal primátor mesta, poslanec NR SR a poslanec VÚC Mgr. Michal Bagačka a koordinátorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. Po slávnostnom otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.

Úspešný XVIII. ročník Hnúšťanského akordu a jeho vzácni hostia

XVIII. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. - 22. marca 2016 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

TV stream z Hnúšťanskeho akordu

Priamy prenos z Hnúšťanskeho akordu

Stránky

Odoberať Hnúšťanský akord RSS